Σπίτι > Υπηρεσίες & υποστήριξης > Τεχνική υποστήριξη

FDSP προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μηχανημάτων και μηχανικής υπηρεσίας στη διατροφή των ζώων, βιομάζα ενέργειας, σιλό αποθήκευσης και λίπασμα. Για κάθε της επιχείρησής μας, θεωρούμε πελατών, υποστήριξη, την ικανοποίηση και την ανατροφοδότηση αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της όλης μας προσπάθειας μάρκετινγκ. Παρακαλώ ακολουθήστε τις κατάλληλες συνδέσεις παρακάτω για να αποκτήσετε υποστήριξη, στοιχεία επικοινωνίας, λήψεις και άλλες πληροφορίες που χρειάζεστε.

Κτηνοτροφικών μηχανημάτων

Βιομάζα μηχανήματα

Σιλό αποθήκευσης εξοπλισμού

Μηχανημάτων λιπάσματος